Certifikace kouče

Níže najdete veškeré informace k celému výcviku koučů.

Certifikace kouče je možná pouze v případě, že jste úspěšně absolvovali vstupní pohovor do školy a byli jste přijati. O něm naleznete více informací zde: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Termín certifikace koučů v roce 2022

 

Letní certifikace trvá jeden týden a koná se od 23.7. – 30.7. 2022. – POSLEDNÍ 1 VOLNÉ MÍSTO!

Během výcviku kombinujeme teoretickou část s praktických výcvikem. Každý den začínáme v 10:00 hodin a končíme v 17:00 hodin, s pauzou na oběd.

Kromě výcviku vás následně čeká 8 hodin individuálního koučinku se supervizorem.

Po absolvování výcviku a 8 hodin supervizí můžete přistoupit ke zkoušce. Termín závěrečných zkoušek bude stanoven individuálně po dohodě se školiteli.

Podrobný průběh certifikace koučů

Každý kouč je povinen absolvovat školení ve výše uvedeném termínu včetně následných supervizí. Harmonogram jednotlivých dnů je uveden níže.

Supervize jsou se školiteli ve skupinách po 3 lidech, jedná se o intenzivní koučování ve dvojicích + zpětná vazba od vedoucího kouče. Mohou probíhat osobně nebo online, dle dohody.

Během školení získáte následující teoretické a praktické znalosti:

 • základy práce s psychikou osobnosti a jejím vlivu na život jedince
 • kazuistika klientů – ukázky řešení klientských obtíží z praxe kouček
 • práce s celostní metodou PURE MIND – emočním naprogramování, psychosomatika a energetika 
 • praktické koučovací techniky a jejich využití v praxi
 • osobnost a osobní brand kouče – práce se sebevědomím kouče z hlediska jeho profesního úspěchu
 • koučink a mentoring klienta v základních 4 oblastech života (vztahy, práce, peníze, zdraví)
 • práce s emocemi (sebezkušenostní výcvik)
 • práce s klientem v oblasti vztahové problematiky (pomoc při rozvodu a rozchodu, nevěra protějšku, žárlivost, vztahové vyhoření)
 • jak funguje psychosomatika a její využití v praxi kouče a mentora (nenahrazuje lékařskou péči)
 • základy energetické medicíny a jejímu využití pro růst a stabilní radost klienta
 • praktické meditační techniky pro eliminaci stresu a vnitřního napětí klienta
 • jak pracovat s klientem tak, aby dosáhl svých vytyčených cílů a přání
 • jak si vybudovat koučovací byznys a skutečně rozjet svůj sen naplno
 • ochutnávka somatické jin jógy

Během následných supervizí získáte následující zkušenosti:

 • vedení schůzky s klientem (od prvního setkání, až po konkrétní práci s klientem)
 • eliminace nejčastějších chyb u práce s klientem
 • zpětná vazba od školitelů i kolegů z kurzu
 • rozbor vlastní životní situace a neutrální náhled od školitelů

Budete mít také k dispozici přístup do naší online knihovny, ve které najdete:

 • webináře, mp3 nahrávky a instruktážní videa
 • prezentace a skripta od školitelů
 • seznam doporučené literatury pro další vzdělávání

Zde najdete rozpis jednotlivých školících dnů

1. den 

 • přivítání a seznámení ve skupině
 • etický kodex kouče a jeho úspěšnost v oboru
 • první schůzka s klientem a její podrobný rozbor
 • případové studie realizovaných schůzek a jejich analýza

2. den 

 • základy psychiky osobnosti – lidský mozek (vědomí, podvědomí, práce se 4 kvadranty a náladou klienta, základní funkce mozku)
 • celostní metoda práce s klientem PURE MIND – seznámení s metodikou práce

3. den 

 • teorie emočního naprogramování – jak se programuje podvědomí
 • jak pracovat s emočními programy a vést klienta k reálné změně
 • práce s emocemi – teoretické základy a sebezkušenostní výcvik (vědomé zpracování, praktické techniky pro práci s emocemi) 
 • psychosomatika – základy pro naší praxi

4. den 

 • volnější den 🙂
 • energetická a meditační cvičení + praktický výcvik
 • očista kouče a jeho příprava na schůzku i stabilitu během ní + praktický výcvik

5. – 7. den – PRAKTICKÝ VÝCVIK VE SKUPINÁCH 

 • praktický trénink získaných zkušeností koučů během výcviku
 • vzájemné koučování se zpětnou vazbou supervizora
 • trénink první schůzky s klientem, vyhledávání emočních programů, vysvětlování základních pojmů klientovi

8. den 

 • jak si postavit koučovací byznys 
 • praktické koučovací techniky a jejich využití v praxi
 • příprava na závěrečnou zkoušku
 • slavnostní zakončení certifikace koučů

Přístup do online knihovny 

 • součástí certifikace je přístup do online knihovny, ve které studenti najdou skripta, prezentace i instruktážní videa k základním okruhům práce s klientem

Cena školení a přechod do praxe kouče

Cena za celkovou certifikaci kouče je 70.000 Kč bez DPH při platbě do 30. dubna 2021 v případě letní certifikace. V případě podzimní certifikace je snížená cena platná do 30. června 2021. Poté je cena 80 000 Kč bez DPH.

Je možné zaplatit 50% zálohu, avšak kurz je nutné mít celkově zaplacený nejdéle 2 měsíce před jeho začátkem. Storno podmínky jsou uvedeny na konci stránky. Upozorňujeme, že jsme plátci DPH.

Školící poplatek v sobě zahrnuje:

 • 8 dní školení v našem školícím centru PURE MIND (Vratislavova 14, Praha 2)
 • supervize se školiteli o časové dotaci 8 hodin 
 • školící materiály a skripta (přístup
 • intenzivní supervizi školitelů
 • práci v malé skupině lidí, díky které je školení velice intenzivní a přínosné (maximálně 9 osob)
 • know-how od koučky a mentorky s 16ti letou praxí
 • poplatek za závěrečnou zkoušku + 1 opravná zkouška
 • certifikát kouče
 • roční marketing kouče (viz. níže)
 • profesionální fotografie + sestavení profilu kouče na web

Součástí poplatku je také uvedení profilu kouče na webových stránkách www.mujkouc.cz a to na dobu 1 roku.

Storno podmínky – zrušení účasti na certifikaci koučů 

V případě, že přijatý uchazeč není schopen nastoupit ke studiu, řídí se následujícími storno podmínkami:

Více než 90 dní před začátkem školy koučů – 100% navrácení poplatku

90 – 60 dní před začátkem školy koučů – 50% navrácení poplatku

Méně než 60 dní před začátkem školy koučů – 0% navrácení poplatku

Více informací najdete v obchodních podmínkách zde: OBCHODNÍ PODMÍNKY

Následná praxe kouče

Po získání certifikace a úspěšném složení závěrečné zkoušky získává kouč oprávnění k činnosti a bude prezentován jako součást týmu koučů Lenky Černé na webu www.mujkouc.cz Společnost MindCorp s.r.o. dále nebude účtovat žádné provize ani poplatky vyplývající z příjmu kouče. Certifikát kouče platí 1 rok, poté je kouč vyzván k přezkoušení. Po tomto přezkoušení je platnost certifikátu bez omezení. Více informací o následném školení a působení kouče najdete zde: A co bude dále?