Certifikace kouče

1. Výběrové řízení

Certifikace kouče je možná pouze v případě, že jste úspěšně absolvovali výběrové řízení. O něm naleznete více informací zde: Výběrové řízení

2. Termíny certifikace koučů pro rok 2020 

Teoretická část –  17.1. – 19.1. 2020 a 31.1. – 2.2. 2020

Praktická část – 20.3. – 22.3. 2020 a 3.4. – 5.4. 2020

Supervize – dotace 8 hodin (termíny dle osobní dohody během února a března, případně v dubnu)

Termín závěrečných zkoušek bude stanoven individuálně po dohodě se školitelem.

4. Průběh certifikace koučů

Každý kouč je povinen absolvovat školení ve výše uvedených termínech. První dva  víkendy jsou teoretické, třetí a čtvrtý jsou převážně praktické.

Supervize jsou s hlavním koučem ve skupinách 2-3 koučové, jedná se o intenzivní koučování ve dvojicích + zpětná vazba od hlavního kouče.

Během všech víkendů získá následující teoretické a praktické znalosti:

 • základy práce s psychikou osobnosti a jejím vlivu na život jedince
 • kazuistika klientů – ukázky řešení klientských obtíží z praxe kouček
 • osobnost a osobní brand kouče – práce se sebevědomím kouče z hlediska jeho profesního úspěchu
 • jak si vybudovat koučovací byznys a skutečně rozjet svůj sen naplno
 • koučink klienta v základních 4 oblastech života (vztahy, práce, peníze, zdraví)
 • práce s emocemi (sebezkušenostní výcvik)
 • práce s klientem v oblasti vztahové problematiky (pomoc při rozvodu a rozchodu, nevěra protějšku, žárlivost, vztahové vyhoření)
 • práce s metodou Emočních rovnic, pro kterou mám doživotní licenci a vy ji také získáte
 • jak funguje psychosomatika a její využití pro práci s klientem
 • základy energetické medicíny a jejímu využití pro růst a stabilní radost klienta
 • praktické meditační techniky pro eliminaci stresu a vnitřního napětí klienta
 • jak pracovat s klientem tak, aby dosáhl svých vytyčených cílů a přání

Praktické víkendy budou zaměřeny na praktickou práci kouče, během které bude absolvent uplatňovat své nabyté znalosti z předešlých víkendů a uvede je do praxe. Zároveň se budeme učit energetické práci s tělem + vést jednoduché meditace (například harmonizace čaker, propojení s vnitřním léčitelem apod.)

Během praktických víkendů je koučům poskytnuta intenzivní supervize od vedoucí koučky Lenky Černé.

Součástí výcviku je supervize Lenky Černé o časové dotaci 8 hodin. Jednotlivá setkání jsou součástí školícího poplatku a jejich přesný termín bude upřesněn individuálně. Koučuje se ve skupině 2-3 koučů s výše zmíněnou supervizí.

Zde najdete rozpis jednotlivých školících víkendů:

1. víkend

 • etický kodex kouče a jeho úspěšnost v oboru
 • první schůzka s klientem a její podrobný rozbor
 • případové studie realizovaných schůzek a jejich analýza
 • základy psychiky osobnosti – lidský mozek (vědomí, podvědomí, práce se 4 kvadranty a náladou klienta, základní funkce mozku)
 • teorie Emočních rovnic a její praktické využití při práci s klientem 

2. víkend 

 • teorie Emočních rovnic v praxi – ukázky koučování + praktický výcvik
 • práce s klientem v oblasti samoty, nízkého sebevědomí
 • sebezkušenostní výcvik při práci s emocemi + praktický výcvik
 • psychosomatika – základy
 • alternativní způsoby práce s klientem

3. víkend 

 • práce s klientem v oblasti vztahových problémů (rozvod, partnerská krize, vztahové vyhoření)
 • energetická a meditační cvičení + praktický výcvik
 • očista kouče a jeho příprava na schůzku i stabilitu během ní + praktický výcvik

4. víkend 

 • praktický trénink získaných zkušeností koučů během výcviku
 • trénink první schůzky s klientem, vyhledávání Emočních rovnic, vysvětlování základních pojmů klientovi
 • jak si postavit koučovací byznys 
 • finační naprogramování kouče

4. Cena školení a přechod do praxe kouče

Cena za teoretické i praktické školení kouče je 70.000 Kč bez DPH při platbě do 30.11. 2019. Poté je cena 80 000 Kč bez DPH. Tento poplatek v sobě zahrnuje:

 • školící materiály a skripta
 • intenzivní supervizi školitelky
 • práci v malé skupině lidí, díky které je školení velice intenzivní a přínosné
 • know-how od koučky a mentorky s 15ti letou praxí
 • poplatek za závěrečnou zkoušku + 1 opravná zkouška
 • certifikát kouče
 • roční marketing kouče (viz. níže)
 • profesionální fotografie + sestavení profilu kouče na weby

Součástí poplatku je také promo a marketing kouče na webových stránkách www.mujkouc.cz a www.emocni-rovnice.com po dobu 1 roku. Na těchto webech je také možné publikovat každý měsíc článek zdarma, a prezentovat svoji osobnost dle dohody s vedoucím koučem. Po roce je promo kouče možné prodloužit za cenu 20.000 Kč bez DPH a platí vždy na 1 rok. Podrobné informace budou kandidátům sděleny po zaslání přihlášky.

5. Následná praxe kouče

Po získání certifikace a úspěšném složení závěrečné zkoušky získává kouč oprávnění k činnosti a bude prezentován jako součást týmu koučů Lenky Černé na výše uvedených webech. Společnost MindCorp s.r.o. dále nebude účtovat žádné provize ani poplatky vyplývající z příjmu kouče. Ten je však povinen nabízet své služby za odpovídající ceny a dodržuje kodex koučů. Certifikát kouče platí 1 rok, poté je kouč vyzván k přezkoušení. Více informací o následném školení a působení kouče najdete zde: A co bude dále?