Certifikace kouče

1. Výběrové řízení

Certifikace kouče je možná pouze v případě, že jste úspěšně absolvovali výběrové řízení. O něm naleznete více informací zde: Výběrové řízení

2. Termíny certifikace koučů pro rok 1/2019

Teoretická část –  22.2. – 24.2. 2019, 1. – 3.3. 2019, 15. – 17.3. 2019

Praktická část – 29. – 31.3. 2019

Termín závěrečných zkoušek bude stanoven individuálně po dohodě se školiteli.

 3. Průběh certifikace koučů

Každý kouč je povinen absolvovat školení ve výše uvedených termínech. První tři víkendy jsou teoretické, čtvrtý je praktický.

Během tří týdnů získá následující teoretické znalosti:

 • základy práce s psychikou osobnosti a jejím vlivu na život jedince
 • kazuistika klientů – ukázky řešení klientských obtíží z praxe kouček
 • osobnost a osobní brand kouče – práce se sebevědomím kouče z hlediska jeho profesního úspěchu
 • jak si vybudovat koučovací byznys a skutečně rozjet svůj sen naplno
 • koučink klienta v základních 4 oblastech života (vztahy, práce, peníze, zdraví)
 • práce s emocemi (sebezkušenostní výcvik)
 • práce s klientem v oblasti vztahové problematiky (pomoc při rozvodu a rozchodu, nevěra protějšku, žárlivost, vztahové vyhoření)
 • práce s metodou Emočních rovnic, pro kterou máme doživotní licenci a vy ji také získáte
 • jak funguje psychosomatika a její využití pro práci s klientem
 • základy energetické medicíny a jejímu využití pro růst a stabilní radost klienta
 • praktické meditační techniky pro eliminaci stresu a vnitřního napětí klienta
 • jak pracovat s klientem tak, aby dosáhl svých vytyčených cílů a přání

Čtvrtý vzdělávací víkend bude zaměřen na praktickou práci kouče, během které bude absolvent uplatňovat své nabyté znalosti z předešlých víkendů a uvede je do praxe. Během tohoto víkendu je koučům poskytnuta intenzivní supervize od vedoucí koučky Lenky Černé.

Součástí výcviku je supervize Lenky Černé o časové dotaci 6 hodin. Jednotlivá setkání jsou součástí školícího poplatku a jejich přesný termín bude upřesněn individuálně. Koučuje se ve skupině 3-4 koučů s výše zmíněnou supervizí.

Zde najdete rozpis jednotlivých školících víkendů:

1. víkend

 • etický kodex kouče a jeho úspěšnost v oboru
 • první schůzka s klientem a její podrobný rozbor
 • případové studie realizovaných schůzek a jejich analýza
 • základy psychiky osobnosti – lidský mozek (vědomí, podvědomí, práce se 4 kvadranty a náladou klienta, základní funkce mozku)
 • teorie Emočních rovnic a její praktické využití při práci s klientem 

2. víkend 

 • teorie Emočních rovnic v praxi – ukázky koučování + praktický výcvik
 • práce s klientem v oblasti samoty, nízkého sebevědomí
 • sebezkušenostní výcvik při práci s emocemi + praktický výcvik
 • psychosomatika – základy
 • alternativní způsoby práce s klientem

3. víkend 

 • práce s klientem v oblasti vztahových problémů (rozvod, partnerská krize, vztahové vyhoření)
 • energetická a meditační cvičení + praktický výcvik
 • očista kouče a jeho příprava na schůzku i stabilitu během ní + praktický výcvik

4. víkend 

 • praktický trénink získaných zkušeností koučů během výcviku
 • trénink první schůzky s klientem, vyhledávání Emočních rovnic, vysvětlování základních pojmů klientovi
 • jak si postavit koučovací byznys 
 • finační naprogramování kouče

4. Cena školení a přechod do praxe kouče

Cena za teoretické i praktické školení kouče je 50.000 Kč bez DPH při platbě do 31.12. 2018. Poté je cena 60 000 Kč bez DPH. Tento poplatek v sobě zahrnuje:

 • školící materiály a skripta
 • intenzivní supervizi školitelky
 • poplatek za závěrečnou zkoušku
 • certifikát kouče
 • marketing kouče (viz. níže)

Součástí poplatku je také promo a marketing kouče na webových stránkách www.mujkouc.cz a www.emocni-rovnice.com po dobu 1 roku. Na těchto webech je také možné publikovat 4 články zdarma a prezentovat svoji osobnost dle dohody s vedoucím koučem. Po roce je promo kouče možné prodloužit za cenu 20.000 Kč bez DPH a platí vždy na 1 rok. Podrobné informace budou kandidátům sděleny po zaslání přihlášky.

5. Následná praxe kouče

Po získání certifikace a úspěšném složení závěrečné zkoušky získává kouč oprávnění k činnosti a bude prezentován jako součást týmu koučů Lenky Černé na výše uvedených webech. Společnost MindCorp s.r.o. dále nebude účtovat žádné provize ani poplatky vyplývající z příjmu kouče. Ten je však povinen nabízet své služby za odpovídající ceny a dodržuje kodex koučů. Certifikát kouče platí 1 rok, poté je kouč vyzván k přezkoušení. Více informací o následném školení a působení kouče najdete zde: A co bude dále?